Only in Czech!

Informační workshop k projektu „Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí“, reg. číslo VJ01010035, program Impakt1 v rámci Bezpečnostního výzkumu.

Poskytovatel: Ministerstvo Vnitra České Republiky

Aplikační garant: Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Termín: 24. 11. 2021, 9:00 – 15:30

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Technická 12, 616 00 Brno, Ústav telekomunikací, 7. patro – Velká zasedací místnost

Předběžný program:

09:00 – 10:00     Příjezd účastníků

10:00 – 10:05     Přivítání vedoucím ústavu telekomunikací (Mišurec)

10:05 – 10:15     Představení projektu (Münster)  (stahnout)

10:15 – 10:45     Základní seznámení s teoretickými principy optického snímání (Číp) 

10:45 – 11:15     Systémy pro měření akustických/mechanických vibrací optickými vlákny (Münster) 

11:15 – 11:45     Metody měření a vyhodnocení akustických signálů (Rajmic) 

11:45 – 12:30     Diskuse + oběd

12:30 – 13:20     Prohlídka laboratoří VUT UTKO s demo ukázkami

13:20 – 13:30     Přestávka na kávu

13:30 – 13:45     Představení dalších aktivit Optolab 

13:45 – 14:00     Představení dalších aktivit SPLab 

14:00 – 14:15     Představení dalších aktivit ÚPT, AV ČR 

14:15 – 14:40     Přesun na ÚPT, AVČR

14:40 – 15:00     Prohlídka laboratoří ÚPT, AVČR